TS.BS Phan Bích Nga

TS.BS Phan Bích Nga

TS. Phan Bích Nga hiện đang là giám đốc Trung tâm khám, tư vấn dinh dưỡng trẻ em, Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Phó chủ tịch hội dinh dưỡng Nhi Khoa.

Giám đốc Trung tâm khám, tư vấn dinh dưỡng trẻ em, Viện Dinh dưỡng Quốc gia Phó chủ tịch hội dinh dưỡng Nhi Khoa.

Quá trình công tác:

  • Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa, hoàn thành chương trình đào tạo bác sĩ chuyên khoa Nhi, trường Đại học Y Hà Nội.
  • Thạc sĩ về dinh dưỡng cộng đồng Trường Đại học quốc gia Indonesia, Khoa Y tại Jakartar, Indonesia.
  • Tiến sĩ chuyên ngành dinh dưỡng, Trung tâm dào tạo dinh dưỡng và thực phẩm, Viện dinh dưỡng Quốc gia.
  • Tham gia các khóa học chuyên ngành tại Khoa Y Trường Đại học Queensland, Austraulia.
  • TS Phan Bích Nga hiện là Giảng viên kiêm nghiệm Viện đào tạo Y học cộng đồng và Y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội.
  • Làm chủ nhiệm đề tài các nghiên cứu khoa học cấp Viện, cấp Bộ về dinh dưỡng lâm sàng.
  • Hướng dẫn bác sĩ cao học, bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa I, II sau đại học của Trường đại học Y Hà Nội.
  • Là tác giả và đồng tác giả của nhiều công trình khoa học được công bố.
linkedin
No items found.