TS.BS Phan Bích Nga

TS.BS Phan Bích Nga

TS.BS Phan Bích Nga hiện đang là giám đốc Trung tâm khám, tư vấn dinh dưỡng trẻ em, Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Phó chủ tịch hội dinh dưỡng Nhi Khoa.
linkedin
No items found.